Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie w ramach realizowanej w 2018r. kampanii społecznej opracował plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierający wykaz instytucji świadczących bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyczy problem przemocy. Plakaty zostaną rozmieszczone w instytucjach publicznych Miasta Lublin.

Zachęcamy Mieszkańców Lublina do zapoznania się z treścią plakatu oraz o kontakt z poszczególnymi instytucjami świadczącymi bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Adam Mołdoch
Przewodniczący Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie