Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu oraz jego opiekuna, uzyskany z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych oraz ich opiekunów jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 905).