Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Uprzejmie informujemy osoby korzystające z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, że w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. III Oddział w Lublinie Punkt Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Nadbystrzyckiej 40a będzie zamknięty.
Komunikat 500+
Komunikat 500+
Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublina, że w roku 2020 osoby pobierające świadczenie 500+ nie muszą składać kolejnego wniosku.
Ponownie przypominamy, że świadczenia przyznane w ubiegłym roku tj. 2019 będą wypłacane do 31 maja 2021 r.
UWAGA!
Przyjmowanie nowych wniosków o 500+ na kolejny okres rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.
Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
przejście do postrony Urzędu Miasta Lublin
Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach projektów
Wnioski o dobry strat (300+), ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021
Wnioski o dobry strat (300+) i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat (300+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wakacyjne wydarzenia dla lubelskich Seniorów
Wakacyjne wydarzenia dla lubelskich Seniorów
W okresie wakacyjnym Miasto zaprasza lubelskich Seniorów do wzięcia udziału w cyklu konkursów, spacerów i spotkań. W tym roku, ze względu na stan epidemii, Lubelskie Dni Seniora nie mogły się odbyć, dlatego w lipcu i sierpniu proponujemy m.in. szereg wydarzeń w plenerze
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wolności w Lublinie zaprasza lubelskich Seniorów do biura bezpłatnych porad prawnych i interwencji w sprawach dotyczących problemów i potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta, m.in. dotyczących działania urzędów, czy też dostępu do usług publicznych
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w RPO WL
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne w RPO WL
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) to coroczne święto obchodzone w dniu 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 55/76.
Głównym celem święta jest upamiętnienie odwagi i siły uchodźców na całym świecie. Dzień ten ma również uświadamiać nam wszystkim z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań są zmuszeni opuścić swoje domy, swoją ojczyznę i odnaleźć się w obcym kraju.
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi)
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego"
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony w 2006 r. przez Sejm RP na dzień 30 maja.
Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę rodzicielstwa zastępczego oraz uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy.
Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć lubelskim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji Rodzica Zastępczego
Ostatnie wieści z "frontu maseczkowego"
Maseczki dla służb
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" wykonano łącznie ponad 17 500 maseczek ochronnych
Treningi umysłu dla seniorów
Treningi umysłu dla seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przygotowała dla Seniorów bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych