Zarząd

przewodnicząca zarządu Ewa Małecka
zastępca przewodniczącego Jacek Szczygieł
sekretarz Jolanta Dec
skarbnik Monika Poleszak
członek zarządu Izabella Ptak
członek zarządu Anna Sigłowy
członek zarządu Grzegorz Orłowski
społeczny inspektor pracy Anna Szema