Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Lublina

nazwa Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie
adres ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin
filia » ul. Miernicza 10, 20-805 Lublin
tel./fax 81 466 55 80, fax 81 466 55 81, filia » tel. 81 533 37 30
strona www www.dpsmtk.lublin.eu
strona BIP www.dpst.bip.lublin.eu
e-mail biuro@dpsmtk.lublin.eu
dyrektor Jarosław Zyśk
zezwolenie Wojewody od 29.01.2015r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób przewlekle somatycznie chorych
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie » filia
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 117
nazwa Dom Pomocy Społecznej "Betania" w Lublinie
adres Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin
tel./fax tel. 81 466 55 85, 81 466 55 86
strona www www.betania.lublin.eu
strona BIP www.dpsb.bip.lublin.eu
e-mail sekretariat@betania.lublin.eu
dyrektor Grzegorz Sołtys
zezwolenie Wojewody od 04.03.2010r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 135
nazwa Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie
adres ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin
tel./fax tel. 81 466 55 70
strona BIP www.dpsn.bip.lublin.eu
e-mail dpsn@dpsn.lublin.eu
dyrektor Dorota Poleszak
zezwolenie Wojewody od 08.04.2010r. na czas nieokreślony, zmiana 04.01.2017r.
typ domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 100
nazwa Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie
adres ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin
tel./fax tel./fax 81 466 55 90
strona BIP www.dpsk.bip.lublin.eu
e-mail dpskalina@dpskalina.lublin.eu
dyrektor Andrzej Łaba
zezwolenie Wojewody od 17.02.2015r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób w podeszłym wieku
dla osób przewlekle somatycznie chorych
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 124
nazwa Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie
adres ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin
tel./fax tel./fax 81 466 55 55
strona www www.dps-michelisowej.lublin.pl
strona BIP www.dpsm.bip.lublin.eu
e-mail poczta@dpsm.lublin.eu
dyrektor Małgorzata Zembrzuska
zezwolenie Wojewody od 18.12.2009r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych
uwagi Dom dla kobiet
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 40
nazwa Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
adres ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin
tel./fax tel. 81 466 55 88, 81 466 55 89, fax 81 466 55 88 w. 12
strona www dpsametystowa.lublin.eu
strona BIP www.dpsametystowa.bip.lublin.eu
e-mail sekretariat@dpsametystowa.lublin.eu
dyrektor Katarzyna Wawszczak
zezwolenie Wojewody od 15.12.2010r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prezydent Miasta Lublin
liczba miejsc 64
nazwa Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
adres ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin
tel./fax tel. 81 444 41 60
e-mail pdpsdlc@wp.pl
dyrektor ks. Mirosław Wiszniewski
zezwolenie Wojewody od 15.02.2010r. na czas nieokreślony
typ domu dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych
uwagi Dom dla kobiet i mężczyzn
podmiot prowadzący Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
liczba miejsc 26