Filia Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Hutnicza 1A
20-218 Lublin
e-mail: filia2@mopr.lublin.eu

Sekretariat
81 466 54 30
81 466 54 31 fax
Kierownik filii 81 466 54 32
stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości 81 466 54 35
Dział świadczeń społecznych
kierownik działu 81 466 54 33
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
A, C, Ć, D, F, H, I, K, L, Ł, M, N, T, U, V 81 466 54 37
B, P, R, W, Z, Ź, Ż 81 466 54 36
E, G, J, O, S, Ś, Sz 81 466 54 41
faktury, obiady szkolne, barowe, rozliczanie opału, usługi pogrzebowe, należności, projekty unijne 81 466 54 40
81 466 54 35
Dział pomocy środowiskowej
kierownik działu 81 466 54 34
stanowisko ds. wsparcia merytorycznego 81 466 54 39

Sekcja pracy socjalnej Nr 7 - ul. Startowa 11
koordynator sekcji 81 466 54 45
pracownicy socjalni 81 466 54 44
81 466 54 45
81 466 54 46
81 466 54 47

Sekcja pracy socjalnej Nr 11 - ul. Hutnicza 1a
koordynator sekcji 81 466 54 49
pracownicy socjalni 81 466 54 38
81 466 54 42
81 466 54 50

Sekcja pracy socjalnej Nr 12 - ul. Startowa 11
koordynator sekcji 81 466 54 52
pracownicy socjalni 81 466 54 51
81 466 54 53

Sekcja pracy socjalnej Nr 23 - ul. Jagiełły 10
pracownicy socjalni 81 466 54 58
697 280 144