Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

Kierownik działu
81 466 55 98

Sekcja ds. asysty rodzinnej
ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin
e-mail: poniatpz@mopr.lublin.eu

asystenci rodziny 81 466 53 47

Sekcja ds. wsparcia rodzin zastępczych

ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin

koordynatorzy 81 466 55 98
81 466 55 99

ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin

pracownicy socjalni 81 466 53 45
81 466 53 46

Sekcja ds. świadczeń dla rodzin zastępczych
ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin
e-mail: rz@mopr.lublin.eu

kierownik sekcji 81 466 53 44
pracownicy 81 466 53 44