Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Kolejny nabór wniosków w programie "Zajęcia klubowe w WTZ"

Informujemy podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej o kolejnej turze naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w roku realizacyjnym 2019 – trwającym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku – przyjmowane będą do dnia
15 listopada 2018 roku w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
ul. Diamentowa 2.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 81 466 53 96

pobierz pobierz wzór wniosku