Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Kolejny nabr wnioskw w programie "Zajcia klubowe w WTZ"

Informujemy podmioty prowadzce Warsztaty Terapii Zajciowej o kolejnej turze naboru wnioskw o dofinansowanie kosztw prowadzenia zaj klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski o przyznanie rodkw PFRON na dofinansowanie prowadzenia zaj klubowych w roku realizacyjnym 2019 trwajcym od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku przyjmowane bd do dnia
15 listopada 2018 roku w Dziale ds. osb niepenosprawnych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
ul. Diamentowa 2.

Szczegowe informacje na temat programu dostpne s na stronie Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 81 466 53 96

pobierz pobierz wzr wniosku