Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Program wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Z dniem 1 stycznia 2017r. (z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, które weszły w życie z dniem 18 listopada 2016r.) weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia składa się w MOPR Lublin Pion świadczeń socjalnych ul. Zemborzycka 88-92.

więcej informacji »