Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Nabr uczestnikw do projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osb chorujcych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" z siedzib w Lublinie przy ulicy Abramowickiej 2, ogasza nabr uczestnikw do realizacji projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osb chorujcych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym" - projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj, O Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dziaanie 2.8 Rozwj usug spoecznych wiadczonych w rodowisku lokalnym.

Oferta skierowana jest do osb chorujcych psychicznie, ktre dowiadczyy przynajmniej 2 pobytw w szpitalu psychiatrycznym.

Celem naboru jest wyonienie potencjalnych mieszkacw mieszka wspomaganych, ktre bd prowadzone przez Stowarzyszenie "MISERICORDIA".