Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Zajcia klubowe w WTZ

Uprzejmie informujemy, e Miasto Lublin planuje przystpi do realizacji programu "Zajcia klubowe w WTZ", adresowanego do podmiotw prowadzcych Warsztaty Terapii Zajciowej w Lublinie. Prowadzenie zaj klubowych przez WTZ, jak rwnie finansowanie ich ze rodkw PFRON, umoliwia znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z pn.zm.).

Wnioski o przyznanie rodkw PFRON na dofinansowanie prowadzenia zaj klubowych w ramach programu "Zajcia klubowe w WTZ" bd przyjmowane do dnia 3 sierpnia 2018r. w Dziale ds. osb niepenosprawnych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2.

Szczegowe informacje na temat programu dostpne s na stronie Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych www.pfron.org.pl