Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Komunikat "Dobry Start"

Informujemy, e przyznanie wiadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Orodek przele Wnioskodawcy informacj o przyznaniu wiadczenia. Informacja bdzie przesana z adresu poczty elektronicznej tut. Orodka:

Wysana do Wnioskodawcy korespondencja w sprawie przyznania wiadczenia nie wymaga odpowiedzi i przesyania dodatkowych danych.