Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 14 listopada 2018r.

Komunikat

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.

Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:

  • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł - I etap.
    Od 1 listopada 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosiła 215,84 zł - II etap.
  • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (wzrost o 100 zł).
  • zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).