Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Spotkanie w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

08.03.2018r.

Filia Nr 1 Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 8 marca 2018 roku o godzinie 14.00 zorganizowaa spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwyke pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

Spotkanie odbyo si w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 6, na ktre zostay zaproszone kobiety w rnym przedziale wiekowym, objte wsparciem tutejszej Filii.

Celem spotkania bya integracja spoecznoci lokalnej poprzez ukazanie sposobw spdzania czasu wolnego oraz prezentacji wizerunku kobiety we wspczesnym wiecie. Podczas spotkania swoje niezwyke pasje zaprezentowali zaproszeni gocie - wystpi kabaret "Mydo i powido". Wszystkie obecne osoby mogy wsplnie spdzi czas przy filiance herbaty i sodkim poczstunku, opowiedzie o swoich zainteresowaniach i pasjach, zapozna si z literatur hobbystyczn.

Skadamy wyrazy uznania i podzikowania dla Pa ze Stowarzyszenia "Teraz Senioras", przy ktrym od kilku lat dziaa kabaret "Mydo i Powido" oraz Pani Jadwidze Skrskiej Kierownik Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie za wspierania dziaa na rzecz kobiet oraz podtrzymywanie i rozwj aktywnoci spoecznej w rodowisku lokalnym.

Dzikujemy wsporganizatorom i uczestnikom spotkania za du dawk dobrej energii i poczucia humoru.