Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Spotkanie w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

08.03.2018r.

Filia Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 8 marca 2018 roku o godzinie 14.00 zorganizowała spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwykłe pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet.

Spotkanie odbyło się w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 6, na które zostały zaproszone kobiety w różnym przedziale wiekowym, objęte wsparciem tutejszej Filii.

Celem spotkania była integracja społeczności lokalnej poprzez ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego oraz prezentacji wizerunku kobiety we współczesnym świecie. Podczas spotkania swoje niezwykłe pasje zaprezentowali zaproszeni goście - wystąpił kabaret "Mydło i powidło". Wszystkie obecne osoby mogły wspólnie spędzić czas przy filiżance herbaty i słodkim poczęstunku, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach, zapoznać się z literaturą hobbystyczną.

Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Pań ze Stowarzyszenia "Teraz Senioras", przy którym od kilku lat działa kabaret "Mydło i Powidło" oraz Pani Jadwidze Skórskiej Kierownik Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie za wspierania działań na rzecz kobiet oraz podtrzymywanie i rozwój aktywności społecznej w środowisku lokalnym.

Dziękujemy współorganizatorom i uczestnikom spotkania za dużą dawkę dobrej energii i poczucia humoru.