Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Festyn Rodzinny "ENERGIA POKOLEŃ"

08.06.2017r.

W dniu 8 czerwca 2017r. Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku z 700-leciem Miasta Lublina, wpisujący się w obchody Lubelskich Dni Seniora, zorganizowała Festyn pn. "Energia pokoleń". Wydarzenie odbyło się na terenie osiedla im. B. Prusa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Lublinie.

Festyn adresowany był do mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wszystkich zainteresowanych, w każdym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów.

W imprezę zaangażowały się dzieci z osiedlowych przedszkoli, młodzież szkolna, seniorzy, przedstawiciele instytucji, organizacji. W trakcie wydarzenia mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych oraz przedstawienia oferty aktywizacyjnej dla innych mieszkańców. Celem wydarzenia była również integracja społeczności lokalnej.

Dziękujemy za włączenie się w występy i pokazy sceniczne:

 • dzieciom z Przedszkola Nr 47
 • dzieciom z Przedszkola Nr 57
 • dzieciom z Zespołu Przedszkolnego Nr 1
 • uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
 • uczestnikom Klubu Aktywnego Seniora LSM
 • zespołowi "Bajsan" taniec brzucha,wraz z instruktorem Panią Eleną Lesiuk
 • uczestnikom Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 4

Dziękujemy za wsparcie w zapewnieniu uczestnikom licznych atrakcji:

 • Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Filia Nr 13, oraz Filia Nr 28
 • Administracji osiedla im. B. Prusa LSM
 • Miejskiej Komendzie Policji
 • SKOK im. Chmielewskiego
 • Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5
 • MPWiK
 • PCK
 • Muzeum wiewiórki
 • Fundacji Lubelska Agora Modernizmu
 • Grupie rekonstrukcyjnej "Front"

Festyn był kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Filię Nr 3 MOPR w Lublinie dla społeczności lokalnej. Impreza z roku na rok jest wzbogacana o nowe atrakcje.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację festynu, a także wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i miłą atmosferę. Zapraszamy za rok.