Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 14 listopada 2018r.

Komunikat

Od dnia 1 grudnia 2017r. nastąpi zamiana siedzib oraz numerów telefonów Sekcji ds. asysty rodzinnej oraz Sekcji ds. wsparcia rodzin zastępczych (wyłącznie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej).

Sekcja ds. asysty rodzinnej
nowa siedziba: ul. Hutnicza 1 A
nowy numer telefonu asystentów rodziny: 81 466 53 47

Sekcja ds. wsparcia rodzin zastępczych
nowa siedziba: ul. Poniatowskiego 4
nowe numery telefonów koordynatorów rodzinnej pieczy zastepczej: 81 466 55 98 lub 99.