Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
niedziela, 19 sierpnia 2018r.

Śladami dawnego Lublina

09.10.2017r., 12.10.2017r.

Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w ramach działań środowiskowych z okazji 700-lecia miasta Lublina, w dniu 9 października 2017 roku w godzinach od 14.00 do 15.30 zorganizowała spacer z przewodnikiem po ulicach Starego Miasta w Lublinie pod nazwą "Śladami dawnego Lublina". Zbiórka wszystkich chętnych do udziału w spacerze odbyła się przy Placu po Farze w Lublinie. Przewodnikiem spaceru była Pani Beata Cioczek - Przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lublinie, która oprowadziła grupę zebranych osób po ulicach Starego Miasta w Lublinie, opowiadając przy tym legendy i ciekawostki. Celem spotkania było pokazanie kreatywnych form spędzania czasu wolnego zarówno dla rodzin, seniorów, osób samotnych poprzez popularyzację historii Lublina.

W dniu 12 października 2017 roku, o godzinie 13.00 w wyniku współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie dla Seniorów w siedzibie Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie przy ul. Grodzkiej 21. Obejrzeliśmy wystawę pt. "Pamięć miejsca", opowiadającej o ludziach i miejscach dawnego Lublina. Na zakończenie spotkania byliśmy widzami spektaklu - monogramu w wykonaniu znanego animatora kultury, aktora, a zarazem Zastępca Dyrektora Ośrodka "Brama Grodzka- Teatr NN" - Pana Witolda Dąbrowskiego. Wysłuchaliśmy czarownej, fascynującej historii, będącej adaptacją sztuki noblisty J.B. Singera pt. "Liście". Niezapomniane wrażenia i emocje towarzyszyły nam jeszcze długo po spotkaniu. Z całą pewnością zaspokoiliśmy na pewien czas silną potrzebę zintegrowania środowiska osób starszych poprzez poznanie kultury naszego miasta.