Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 22 maja 2019r.

Terminy autowypat 500+ oraz wiadcze rodzinnych i zasikw dla opiekunw w nowym okresie zasikowym 2017/2018.

Informujemy, e w okresie zasikowym 2017/2018 obowizuj nowe terminy autowypat wiadcze wychowawczych (500+) oraz wiadcze rodzinnych i zasikw dla opiekunw.
Informacja o terminach autowypat na nowy okres zasikowy zawarta jest w decyzji administracyjnej przyznajcej wiadczenia.
Poniej przedstawiamy harmonogram autowypat wiadczenia wychowawczego (500+) obowizujcy w okresie od 1 padziernika 2017r. do 30 wrzenia 2018r. oraz harmonogram autowypat wiadcze rodzinnych i zasikw dla opiekunw obowizujcy w okresie od 1 listopada 2017r. do 31 padziernika 2018r.

Harmonogram autowypat wiadczenia wychowawczego na okres wiadczeniowy 2017/2018

rok miesic dni tygodnia dni autowypaty
2017 padziernik pn.-pt. 16-20
2017 listopad czw.-pn. 16-20
2017 grudzie czw.-pn. 14-18
2018 stycze wt.-czw. 16-18
2018 luty wt.-pt. 21-23
2018 marzec pn.-r. 26-28
2018 kwiecie r.-pt. 25-27
2018 maj r.-pt. 23-25
2018 czerwiec pn.-r. 25-27
2018 lipiec r.-pt. 25-27
2018 sierpie r.-pt. 22-24
2018 wrzesie wt.-czw. 25-27

Harmonogram autowypat zasiku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasikowy 2017/2018

rok miesic dni tygodnia dni autowypaty
2017 listopad czw.-pn. 16-20
2017 grudzie czw.-pn. 14-18
2018 stycze wt.-czw. 16-18
2018 luty wt.-pt. 21-23
2018 marzec pn.-r. 26-28
2018 kwiecie r.-pt. 25-27
2018 maj r.-pt. 23-25
2018 czerwiec pn.-r. 25-27
2018 lipiec r.-pt. 25-27
2018 sierpie r.-pt. 22-24
2018 wrzesie wt.-czw. 25-27
2018 padziernik r.-pt. 24-26