Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Wcieczka integracja

11.09.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia Nr 3 ul. Mieszka I 4 w dniu 11.09.2018r. zorganizowała wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego adresowaną do osób objętych wsparciem tutejszego Ośrodka, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które z uwagi na trudnąsytuację materialną dotychczas nie korzystały z oferty kulturalnej.

W programie zaplanowano liczne atrakcje:

  • zwiedzanie zabytkowego rynku w Kazimierzu Dolnym
  • zwiedzanie ruin zamku i baszty
  • wejście na Górę Trzech Krzyży
  • spacer po Bulwarze Nadwiślańskim
  • pobyt w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy
  • spacer po uzdrowisku w Nałęczowie
  • podczas wycieczki wszyscy uczestnicy mieli zapewniony obiad

Celem wycieczki była integracja społeczna osób niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji materialnej. Działanie miało na celu promowanie sposobów kreatywnego spędzania czasu wolnego oraz pogłębienie wiedzy historyczno– przyrodniczej.