Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Konkurs plastyczny pod nazwą "Lublin widziany oczami dziecka"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej ogłasza konkurs plastyczny pt. "Lublin widziany oczami dziecka" w ramach planowanych w dniu 31 maja 2017r. Obchodów z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin.

Serdecznie zapraszamy "dzieci i młodzież przebywającą w rodzinach zastępczych" zamieszkujących na terenie Miasta Lublin do składania prac plastycznych (technika dowolna) w ramach ogłoszonego konkursu.

Termin składania prac: do dnia 19 maja 2017r.

Miejsce składania prac: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej adres: ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej zachęca do wzięcia udziału w konkursie. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Obchodów.