Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Przyszłe zmiany w portalu informacyjno-usługowym Emp@tia

Informujemy Państwa, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez "podpowiadanie" osobom ubiegającym się o określone świadczenia jak największej ilości danych.

W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017r.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że od 2016r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING, Millennium. W 2017r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków. MRPiPS przewiduje, że znacząco zwiększy to liczbę osób mogących korzystać z usług elektronicznych udostępnionych przez administrację publiczną, w tym również tych dostępnych na PIU Emp@tia.