Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 21 lutego 2018r.

Prelekcja "Poetycki Lublin

15.05.2017r.

powiększenie

Serdecznie zapraszamy na prelekcję "Poetycki Lublin", która odbędzie się w dniu 15 maja 2017r. o godz. 11 w Pracowniach Kultury Tatary ul. Hutnicza 28A w Lublinie. Spotkanie wpisuje się w obchody 700-lecia Miasta Lublin i poświęcone jest historii Lublina.

Dodatkowo przewidziano czytanie poezji autorów związanych z miastem oraz prezentację fotografii Miasta Lublin wykonanych przez lubelskiego artystę fotografika.

Wstęp wolny