Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Działanie środowiskowe - "Bal Seniora"

17.11.2017r.

W dniu 17 listopada 2017r. (piątek) o godz. 17.00 w siedzibie Pracowni Kultury Tatary - Filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" w Lublinie przy ul. Hutniczej 28 w Lublinie, odbyło się działanie środowiskowe pod nazwą "Bal Seniora".
Celem projektu była integracja wewnątrzpokoleniowa, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zachęcenie osób starszych do podejmowania aktywności społecznej. W ramach działania zorganizowano zabawę taneczna i poczęstunek. Powyższa inicjatywa zrealizowana została przez Sekcję pracy socjalnej Nr 11 w nieformalnym partnerstwie z Pracownią Kultury Tatary - Filią Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" oraz Centrum Dziennego Pobytu Dla Seniorów.