Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Informacja

uwaga WAŻNE !

Formularze wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będzie można pobrać od dnia 1 sierpnia 2018r. w wyznaczonych do przyjmowania wniosków

  • siedzibach Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin,
  • filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie W Lublinie,

zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

Formularze wniosków udostępnione również zostały na stronach internetowych:

Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA DOBRY START na okres 2018/2019 od 1 sierpnia 2018r. będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w następujących punktach:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Godziny przyjmowania wniosków
MOPR Lublin Filia Nr 1, ul. Lubartowska 6-8 poniedziałek-piątek 8:00-15:00
MOPR Lublin Filia Nr 2, ul. Hutnicza 1A poniedziałek-piątek 8:00-15:00
MOPR Lublin Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4 poniedziałek-piątek 8:00-15:00
MOPR Lublin Filia Nr 4, ul. Kompozytorów Polskich 8 poniedziałek-piątek 8:00-15:00
MOPR Lublin Filia Nr 5, ul. Nałkowskich 114 poniedziałek-piątek 8:00-15:00
MOPR Lublin, ul. Zemborzycka 88-92 lokalizacja wyłączona z wydawania i przyjmowania wniosków
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin Godziny przyjmowania wniosków
BOM, ul. Wieniawska 14 poniedziałek, wtorek 8:00-16:30; środa, czwartek, piątek 8:00-15:00
BOM, ul. Filaretów 44 poniedziałek, wtorek 8:00-16:30; środa, czwartek, piątek 8:00-15:00
BOM, ul. Franciszka Kleeberga 12a poniedziałek, wtorek 8:00-16:30; środa, czwartek, piątek 8:00-15:00
BOM, ul. Szaserów 13-15 poniedziałek, wtorek 8:00-16:30; środa, czwartek, piątek 8:00-15:00
BOM, ul. Władysława Jagiełły 10 poniedziałek-piątek 9:30-16:30
BOM, ul. Pocztowa 1 poniedziałek-piątek 9:30-16:30
BOM, ul. Wojciecha Żywnego 8 poniedziałek-piątek 9:30-16:30

uwaga UWAGA! Wnioski składane drogą papierową można składać począwszy od 1 sierpnia 2018r. wyłącznie w wyżej wskazanych punktach oraz przesyłać pocztą.

Wnioski elektroniczne od 1 lipca 2018r. można przesyłać za pośrednictwem:

Rodzaj wniosków składanych za pośrednictwem: Platforma Emp@tia ePUAP PUE ZUS Bankowość elektroniczna
Świadczenia wychowawcze (500+) TAK TAK TAK TAK
Świadczenie dobry start (300) TAK - - TAK
Świadczenia rodzinne TAK TAK - -
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego TAK TAK - -