Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

witeczne Drzewko Midzypokoleniowe

18.12.2018r.

Filia nr 1 Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 18 grudnia 2018 roku, o godzinie 10.00 zorganizowaa spotkanie pod nazw "witeczne drzewko midzypokoleniowe". Miejsce: Somiany Rynek przy ul. Towarowej w dzielnicy Kalinowszczyzna.

Celem gwnym spotkania bya integracja spoecznoci lokalnej, w tym osb starszych, dzieci i modziey, podtrzymywanie tradycji boonarodzeniowej.

Spotkanie miao charakter otwarty, do udziau zostay zaproszone dzieci z okolicznych przeszkoli i szk, seniorzy, rodziny z dziemi. Podczas spotkania wszyscy wsplne ubierali choink, piewali koldy, dzielili si opatkiem, a wity Mikoaj rozdawa przybyym dzieciom drobne upominki. Dla obecnych osb przygotowany by ciepy poczstunek w postaci barszczu i bigosu, dzieci dodatkowo otrzymay cukierki.