Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Świąteczne Drzewko Międzypokoleniowe

18.12.2018r.

Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 18 grudnia 2018 roku, o godzinie 10.00 zorganizowała spotkanie pod nazwą "Świąteczne drzewko międzypokoleniowe". Miejsce: Słomiany Rynek przy ul. Towarowej w dzielnicy Kalinowszczyzna.

Celem głównym spotkania była integracja społeczności lokalnej, w tym osób starszych, dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowej.

Spotkanie miało charakter otwarty, do udziału zostały zaproszone dzieci z okolicznych przeszkoli i szkół, seniorzy, rodziny z dziećmi. Podczas spotkania wszyscy wspólne ubierali choinkę, śpiewali kolędy, dzielili się opłatkiem, a Święty Mikołaj rozdawał przybyłym dzieciom drobne upominki. Dla obecnych osób przygotowany był ciepły poczęstunek w postaci barszczu i bigosu, dzieci dodatkowo otrzymały cukierki.