Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Terminy przyjmowania wniosków na kolejny okres 2018/2019

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Termin złożenia wniosku Ustalenie uprawnień Wypłata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wyłącznie wnioski składane drogą elektroniczną
do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.IX.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 31.XII.2018r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Termin złożenia wniosku Ustalenie uprawnień Wypłata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wyłącznie wnioski składane drogą elektroniczną
do 31.X.2018r. do 31.X.2018r.
od 1.IX.2018r. do 30.IX.2018r. do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.X.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 30.XI.2018r. do 31.I.2019r. do 31.I.2019r.
od 1.XII.2018r. do 31.I.2019r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.
ŚWIADCZENIE DOBRY START
Termin złożenia wniosku Ustalenie uprawnień Wypłata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wyłącznie wnioski składane drogą elektroniczną
do 30.IX.2018r. do 30.IX.2018r.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku
UWAGA : WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Termin złożenia wniosku Ustalenie uprawnień Wypłata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wyłącznie wnioski składane drogą elektroniczną
do 31.X.2018r. do 31.X.2018r.
od 1.IX.2018r. do 30.IX.2018r. do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.X.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 30.XI.2018r. do 31.I.2019r. do 31.I.2019r.
od 1.XII.2018r. do 31.I.2019r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.

Zakładanie konta/logowanie w module ewnioski Portalu Emp@tia » więcej