Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Terminy przyjmowania wnioskw na kolejny okres 2018/2019

WIADCZENIA RODZINNE
Termin zoenia wniosku Ustalenie uprawnie Wypata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wycznie wnioski skadane drog elektroniczn
do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.IX.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 31.XII.2018r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.
WIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Termin zoenia wniosku Ustalenie uprawnie Wypata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wycznie wnioski skadane drog elektroniczn
do 31.X.2018r. do 31.X.2018r.
od 1.IX.2018r. do 30.IX.2018r. do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.X.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 30.XI.2018r. do 31.I.2019r. do 31.I.2019r.
od 1.XII.2018r. do 31.I.2019r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.
WIADCZENIE DOBRY START
Termin zoenia wniosku Ustalenie uprawnie Wypata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wycznie wnioski skadane drog elektroniczn
do 30.IX.2018r. do 30.IX.2018r.
W przypadku wnioskw zoonych w kolejnych miesicach w terminie 2 miesicy, liczc od dnia zoenia wniosku w terminie 2 miesicy, liczc od dnia zoenia wniosku
UWAGA : WNIOSKI NALEY ZOY DO 30 LISTOPADA
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Termin zoenia wniosku Ustalenie uprawnie Wypata
od 01.VII.2018r. do 31.VIII.2018r.
od 01.VII.2018r. wycznie wnioski skadane drog elektroniczn
do 31.X.2018r. do 31.X.2018r.
od 1.IX.2018r. do 30.IX.2018r. do 30.XI.2018r. do 30.XI.2018r.
od 1.X.2018r. do 31.X.2018r. do 31.XII.2018r. do 31.XII.2018r.
od 1.XI.2018r. do 30.XI.2018r. do 31.I.2019r. do 31.I.2019r.
od 1.XII.2018r. do 31.I.2019r. do 28.II.2019r. do 28.II.2019r.

Zakadanie konta/logowanie w module ewnioski Portalu Emp@tia » wicej