Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start.

Przypominamy, że wnioski w wyznaczonych punktach, tj. Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin i Filiach MOPR przyjmowane będą do 30 listopada 2018r.

Od dnia 1 grudnia 2018r. wniosku przyjmowane będą wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.