Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 stycznia 2018r.

Świąteczne Drzewko Międzypokoleniowe

20.12.2017r.

powiększenie

Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie serdecznie zaprasza mieszkańców Dzielnicy Kalinowszczyzna i Śródmieście do wspólnego ubierania choinki i kolędowania w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 na Słomianym Rynku.