Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie RYSA realizuje zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 rok pod nazwą "Prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie".

W okresie od czerwca do listopada 2019 roku prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne oraz terapia grupowa i indywidualna dla ofiar przemocy domowej.

Więcej informacji można uzyskać:

  • w siedzibie Stowarzyszenia RYSA przy ul. Leszczyńskiego 23 pokój 206, 13
  • telefonicznie: 663-788-698, 693-471-437

Zachęcamy Państwa do korzystania.