Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019 r. rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna Gminy Lublin pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika". Siedziba placówki mieści się w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A.

Dom został utworzony poprzez połączenie wydzielonych ze struktury Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie następujących ośrodków:

  1. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 22 A;
  2. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78;
  3. Klubu Samopomocy "Galeria" przy ul. Pozytywistów 16;
  4. Klubu Samopomocy "Przystań" przy ul. Nałkowskich 78.

Uczestnikami Domu są osoby przewlekle psychicznie chorujące, z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, autyzmem oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (choroba Alzheimera).

W strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" funkcjonują:

  • Oddział nr 1 przy ul. Zbożowej 22 A;
  • Oddział nr 2 przy ul. Nałkowskich 78;
  • Oddział nr 3 przy ul. Lwowskiej 28;
  • Klub Samopomocy "Galeria" przy ul. Pozytywistów 16;
  • Klub Samopomocy "Przystań" przy ul. Nałkowskich 78.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz integracja ze społecznością lokalną.

W Oddziałach i Klubach Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" zatrudniona jest profesjonalnie przygotowana kadra, znająca specyfikę oddziaływań terapeutycznych wobec określonych grup uczestników.

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"
ul. Zbożowa 22A
20-827 Lublin
telefon: 81 466 55 66
e-mail: mozaika@mozaika.lublin.eu