Zapraszamy do udziału w Konkursie "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Przed nami ósma edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Radą Seniorów.
Łącznie w mieście przyznano 353 certyfikaty miejsce przyjaznych.
Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta.

Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.

Przy aplikowaniu o Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” należy spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych (seniorów) lub skierowana specjalnie do tej grupy społecznej;
  2. oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla osób starszych (seniorów);
  3. posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych (seniorów);
  4. dostrzegać potrzeby osób starszych (seniorów);
  5. tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu i jego przesłanie do Rady Seniorów Miasta Lublin w terminie do 20 września br.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych lub na stronie www.um.lublin.eu, zakładka Seniorzy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!