Komunikat

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia wsparcia finansowego na zakup wózków elektrycznych. Wsparcie będzie udzielane w ramach Obszaru C Modułu I Programu Aktywny Samorząd.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.
Dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej lub uczące się, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.).

Wnioski o dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego należy składać w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu - 81 466 53 97.