Zmiany w Programie Aktywny Samorząd

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w lipcu bieżącego roku dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd"

Wprowadzona została możliwość uzyskania, przez studentów i pozostałych adresatów Modułu II programu, dodatkowych 800 zł. Dotyczy to wyłącznie osób, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez PFRON - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).

Aktualnie trwają prace nad nowym formularzem wniosku (będzie on obowiązywał zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej), a o jego dostępności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania od dnia 2 września 2019 r. wniosków, o dofinansowania dostępne w ramach Modułu II, wyłącznie w wersji papierowej, na dotychczas obowiązującym druku. Zastrzegamy jednak, że może zaistnieć konieczność ich uzupełnienia, po wprowadzeniu przez PFRON nowych formularzy.

Prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd" jak i wprowadzonych zmian można uzyskać w Dziale ds. osób niepełnosprawnych, z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, tel. 81 466 53 97.