Przywrócenie terminu w programie "Aktywny samorząd"

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przywrócenia terminu na złożenie wniosków o wsparcie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Osoby zainteresowane przywróceniem terminu i uzyskaniem dofinansowania z programu winny złożyć do dnia 15 listopada 2019 r. wniosek na załączonym formularzu - "Prośba o przywrócenie terminu" - wraz z uzasadnieniem, w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2, w pokoju 112 (I piętro).

"Prośbę o przywrócenie terminu", dotyczącą dofinansowań udzielanych w ramach Modułu II programu "Aktywny Samorząd", można złożyć również elektronicznie, za pośrednictwem Systemu SOW wraz z uzasadnieniem zawartym w rubryce "Informacje dodatkowe" lub na odrębnej kartce. Prośbę z uzasadnieniem należy dołączyć do sekcji "Załączniki i oświadczenia" w przywróconym naborze do dnia 15 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 97.