Bezpłatne badania mammograficzne

Uprzejmie informujemy, że Lux Med, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, po raz kolejny organizuje bezpłatne badania mammograficzne.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich, 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie dostępna w dniu 19 litaopada 2019 r., w godzinach od 10.00 do 17.00, na targowisku za Zamkiem, Al. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Celem wzięcia udziału w badaniu należy się wcześniej zarejestrować pod numerem telefonu 58 666 24 44 lub po adresem http://www.mammo.pl/formularz.