Stowarzyszenie mali bracia Ubogich - przyjaciele osób starszych

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich od wielu lat realizuje projekty, które mają na celu wsparcie seniorów w wyjściu z izolacji.

Fundamentalnym działaniem jest program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ, czyli odwiedziny wolontariuszy w domach osób starszych. Odwiedzając samotnych do tej pory seniorów, wolontariusze wnoszą w ich życie radość, poczucie bycia ważnym i potrzebnym oraz wiarę w życzliwość drugiego człowieka. Obecnie pod stałą opieką Stowarzyszenia jest 320 seniorów z Warszawy, Lublina, Poznania i Pruszkowa. W programie bierze udział 350 wolontariuszy.

Do udziału w programie rekrutowani są wolontariusze. Każdy z nich współpracuje tylko z jednym podopiecznym, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Do innych realizowanych przez Stowarzyszenie działań należą m.in.:

  • spotkania świąteczne dla samotnych osób starszych;
  • wspólne międzypokoleniowe działania, które mają wyprowadzić samotne osoby starsze z izolacji oraz integrować pokolenia;
  • różnego typu warsztaty: plastyczne oraz ruchowe, spotkania tematyczne, zajęcia językowe, wyjścia do muzeów, kina, teatru, wspólne spacery itp.;
  • bezpłatne warsztaty dla wolontariuszy i seniorów;
  • wakacje jednego dnia - cykl zapoczątkowany w 2006 r. oferujący szczególnie podopiecznym mającym problem z samodzielnym poruszaniem się letnie jednodniowe wycieczki za miasto;
  • organizacja corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych (w formie pikniku rodzinnego);
  • telefon zaufania dla osób starszych.

Informacje na temat Stowarzyszenia mali bracia Ubogich można znaleźć na stronie internetowej: https://www.malibracia.org.pl/ oraz na Fanpage’u na Facebook’u https://www.facebook.com/malibracia/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX.

Lubelskie biuro Stowarzyszenia mali bracia Ubogich znajduję się przy ul. Akademickiej 4, w pokoju numer 6, tel. 81 538 26 01.