"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Uprzejmie informujemy, że Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II", w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczek skorzystać mogą:

  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani bezrobotni lub
  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 96 784,80 zł.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy wynosi 29 035,44 zł.

Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w Starcie II" to:

  • Możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa - pożyczkobiorcy w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy mogą korzystać ze wsparcia realizowanego przez Pośrednika finansowego.
  • Szybkie decyzje o przyznaniu środków finansowych - 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.
  • Pożyczkobiorcom, którzy rozwiną swoją firmę i skorzystają z pożyczki na utworzenie miejsca pracy część pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać umorzona.

Informacje o programie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl

Wzory dokumentów dostępne na stronie: http://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/>

Kontakt:
Lubelska Fundacja Rozwoju
Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34