Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) – święto (przypadające corocznie 3 grudnia) ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych. Święto jest również okazją do zwiększenia świadomości społecznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym wymiarze życia: politycznym, społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym.