Środki PFRON na modernizację warsztatów terapii zajęciowej

Uprzejmie informujemy, iż Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Miasto Lublin do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III".

Obszar F Programu dedykowany jest jednostkom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej. Środki w maksymalnej wysokości 160 000 zł, nieprzekraczające 80% pomocy będą mogły być przeznaczone na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Szczegóły dotyczące Programu oraz wzór wystąpienia (część 2F) znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.

Część 2F wystąpienia o środki PFRON wraz z załącznikami podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej składa za pośrednictwem Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin przy ul. Diamentowej 2, pok 101, do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Informacji w sprawie realizacji Programu można uzyskać w Lubelskim Odziale PFRON, tel. 81 466 76 07, lublin@pfron.org.pl oraz Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 30 83, anna.boguszewska@lublin.eu.