Od 1 stycznia wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można będzie składać elektronicznie

Uprzejmie informujemy, iż w 2020r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Do wniosków przygotowanych przez zespół SOW zostaną dołączone wykazy załączników.

Jednocześnie PFRON informuje, iż trwają obecnie prace nad integracją systemu SOW z NFZ. W przypadku dokonania integracji - jeśli wnioskodawca złoży wniosek za pomocą platformy SOW - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie będzie miał możliwość elektronicznej weryfikacji w NFZ zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Planowanym terminem integracji systemów jest koniec lutego 2020 r. Poza tym trwają prace nad uruchomieniem modułu do kontaktów z organizatorami turnusów. Złożenie wniosku przez SOW umożliwi pracownikowi Ośrodka elektroniczną weryfikację organizatora i terminu turnusu. O przyjętych funkcjonalnościach będziemy Państwa informować w odrębnym komunikacie. Prosimy więc o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami przy ul. Zemborzycka 88-92. Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakładce "Informacje dla osób niepełnosprawnych".