Światowy Dzień Chorego

W dniu 11 lutego 2020 roku po raz 28 obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Jego głównym celem jest podkreślenie godności osoby chorej, roli pracowników służby zdrowia jak również konieczności zapewniania wyższych standardów opieki.

Światowy Dzień Chorego na całym świecie obchodzony jest poprzez modlitwę za chorych oraz bycie z nimi. Dla wielu z nich możliwość spędzenia czasu z najbliższymi jest najlepszym lekarstwem. W Światowy Dzień Chorego powinniśmy pamiętać o cierpiących członkach rodziny, którzy potrzebują naszego wsparcia.