Tak szyją "Maseczki dla służb" pracownicy MOPR

Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w akcję.

Dziękujemy Darczyńcy za maszynę do szycia.