Akcja "Maseczki dla służb" rozwija się

Dzięki Panu Michałowi Krawczykowi - Posłowi na Sejm RP oraz Radnym Miasta Lublin: Panu Jarosławowi Pakule - Przewodniczącemu RML, Pani Monice Orzechowskiej, Pani Annie Ryfce, Panu Zbigniewowi Jurkowskiemu oraz Panu Marcinowi Bubiczowi będziemy szyć nadal !!!

Pan Poseł wraz z Radnymi dostarczyli naszym szyjącym ochotnikom potrzebne do wykonania maseczek materiały.

Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia.