Małe podsumowanie akcji maseczkowej

W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" uszyto już łącznie ponad 10 000 maseczek ochronnych.

Otrzymali je do tej pory: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, pracownicy SPSK Nr 4 w Lublinie, pracownicy SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratownicy Medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, lubelskie domy pomocy społecznej, lubelskie placówki opiekuńczo-wychowawcze, Miejska Korporacja Komunikacyjna, Hospicjum Dobrego Samarytanina, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Obecnie maseczki przekazywane są również lubelskim seniorom m.in.:

  • zrzeszonym w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Lublinie,
  • podopiecznym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (uczestnikom Centrów Dziennego Pobytu, Klubów Seniora oraz Centrum Usług Socjalnych),
  • słuchaczom i członkom Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie.

Na rzecz lubelskich seniorów przekazano łącznie 3 400 maseczek.

Dla MOPR w Lublinie szyją: pracownicy Ośrodka, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej, Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych w Dysie, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, krawcowe z terenu Miasta Lublin i okolic Lublina, pracownicy ŚDS Roztocze, Dom Młodzieży SOS w Lublinie, wolontariuszki Akcji PDPZ, Superbabcie oraz Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie.

Wszystkim zaangażowanym w akcję (zarówno szyjącym jak i darczyńcom) gorąco dziękujemy!