Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi).

Interesanci załatwiający sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie winni mieć zakryte usta i nos oraz mają obowiązek dezynfekcji rąk przy pomocy preparatów udostępnianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest realizowana przez niżej wymienione komórki organizacyjne MOPR w Lublinie:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.45 do 15.15

Natomiast w przypadku Wydziału Świadczeń Socjalnych MOPR w Lublinie:

 • w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 16.30
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Obsługa interesantów realizowana jest w:

 1. MOPR, ul. Koryznowej 2 d: tel. 81 466 53 00, e-mail:centrum@mopr.lublin.eu;
 2. Filii Nr 1 MOPR, ul. Lubartowska 6-8: tel. 81 466 54 00, e-mail: filia1@mopr.lublin.eu;
 3. Filii Nr 2 MOPR, ul. Hutnicza 2: tel. 81 466 54 30, e-mail: filia2@mopr.lublin.eu;
 4. Filii Nr 3 MOPR, ul. Mieszka I 4: tel. 81 466 54 70, e-mail: filia3@mopr.lublin.eu;
 5. Filii Nr 4 MOPR, ul. Kompozytorów Polskich 8: tel. 81 466 55 00, e-mail: filia4@mopr.lublin.eu;
 6. Filii Nr 5 MOPR, ul. Nałkowskich 114: tel. 81 466 55 20, e-mail: filia5@mopr.lublin.eu;
 7. Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11: tel. 81 466 54 86, e-mail: sekcjank@mopr.lublin.eu;
 8. Sekcji ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom MOPR, al. Unii Lubelskiej 15: tel. 81 466 53 34, e-mail: projekty@mopr.lublin.eu;
 9. Specjalistycznej poradni dla rodzin MOPR, ul. Popiełuszki 28: tel. 81 466 55 48, e-mail: poradnia@mopr.lublin.eu;
 10. Dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Diamentowa 2: tel. 81 466 53 92, e-mail: don@mopr.lublin.eu;
 11. Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR w Lublinie, ul. Poniatowskiego 4 oraz Hutnicza 1A: tel. 81 466 55 98, e-mail: poniatpz@mopr.lublin.eu;
 12. Wydziale świadczeń socjalnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92: tel. 81 466 53 50, e-mail:sr@mopr.lublin.eu