Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2.

Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dotyczy dofinansowania zajęć klubowych, które będą uruchomione i prowadzone w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz zajęć klubowych już dofinansowanych z PFRON w przypadku gdy zwiększyła się liczba uczestników klubu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia klubowe mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz w Dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie pod numerem telefonu 81 466 53 96.