Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

  • Wnioski o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 września 2020 r. wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym kontynuowanie nauki oraz oceną cząstkową procesu usamodzielnienia.
  • Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
  • Wnioski można składać osobiście (MOPR w Lublinie, ul. M. Koryznowej 2d I p. - punkt obsługi po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie - tel. 81 466 53 27, za pośrednictwem poczty lub elektronicznej skrzynki podawczej. Wzory formularzy wniosku i oceny są dostępne na stronie internetowej MOPR w Lublinie www.mopr.lublin.eu.
  • Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej stan epidemii, osoby zgłaszające się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie muszą mieć zakryte usta i nos przy pomocy maseczki oraz mają obowiązek dezynfekcji rąk (preparat do dezynfekcji udostępnia MOPR).