Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie

Uprzejmie przypominamy, że bezpośrednia obsługa interesantów w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się w wyznaczonych do tego celu punktach obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jeden punkt obsługi.

Interesanci załatwiający sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie winni mieć zakryte usta i nos oraz mają obowiązek dezynfekcji rąk przy pomocy preparatów udostępnianych przez MOPR. Prosimy również o zgłaszanie się wyłącznie do punktów obsługi i nieprzemieszczanie się po siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Informujemy także, że punkty obsługi MOPR w Lublinie zostały wyposażone w dzwonki przyzywowe.

W przypadku mieszkańców z niepełnosprawnościami, w szczególności ruchowymi, zachęcamy do kontaktu i załatwiania spraw zdalnie tj. telefonicznie lub elektronicznie.