Zmiany w programie 500+ od stycznia 2022 r.

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bieżące świadczenia wychowawcze, przyznane do dnia 31 maja 2022 r., będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.