Urząd Miasta Lublin, społeczeństwo obywatelskie i UNHCR wspierają uchodźców z Ukrainy

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), przekazało artykuły pierwszej potrzeby i zestawy higieniczne Urzędowi Miasta Lublin oraz Stowarzyszeniu Homo Faber, lokalnej organizacji pozarządowej, która wspiera uchodźców w zakresie ochrony i dystrybucji pomocy humanitarne w mieście Lublin.

Wśród dostarczonych przedmiotów znalazły się: ręczniki, pościel, artykuły higieniczne, apteczki, które trafią do miejsc noclegowych i innych placówek na rzecz ponad tysiąca osób zakwaterowanych w Lublinie.

"Wsparcie udzielane przez polskie władze, razem z organizacjami pozarządowymi, jest imponujące" - powiedział Marco Procaccini, dyrektor Biura UNHCR w Lublinie. "Uchodźcy z Ukrainy goszczący w Lublinie czują się mile widziani i zyskują poczucie integracji, wielu z nich aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym miasta".

Urząd Miasta Lublin i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) udzielają niezbędnej pomocy rodzinom uchodźców z Ukrainy od początku konfliktu. Lokalne władze wraz z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami połączyły siły, aby zapewnić najbardziej potrzebującym uchodźcom przybywającym do miasta, dostęp do godnego zakwaterowania, bezpiecznego otoczenia i pomocy osobom o szczególnych potrzebach w różnych ośrodkach zbiorowych działających na terenie miasta.

"Mimo braku doświadczeń w pracy z osobami, które ucierpiały w wyniku działań wojennych, przedstawiciele służb społecznych dołożyli wszelkich starań, aby poradzić sobie z tak ogromnym wyzwaniem. Udało się!" - powiedziała Katarzyna Fus, dyrektorka MOPR w Lublinie.

Stowarzyszenie Homo Faber odegrało jedną z głównych ról we wspieraniu działań humanitarnych, wykorzystując swoją fachową wiedzę w ujęciu lokalnym, aby zapewnić stałą pomoc w miejscach zbiorowego zakwaterowania, rodzinach goszczących i poza nimi. "Zależy nam na systemowym, wielowątkowym i stałym wspieraniu zarówno uchodźców jak i społeczności lokalnej poprzez budowanie międzysektorowych partnerstw." - stwierdza Anna Dąbrowska Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber."

Pracownicy i wolontariusze Homo Faber świadczą obecnie usługi w zakresie wsparcia i ochrony w rejonie, w którym przebywa ponad 16.000 uchodźców z Ukrainy, w tym w mieście Lublin i okolicach.

UNHCR jest wdzięczny lokalnym gminom i rządowi Polski za nieustanną pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy.

Na dzień 21 lipca w Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln uchodźców z Ukrainy z numerem PESEL.